Данни за Община Велико Търново

Географска характеристика

Местоположение

Североизточна България, 25о42’ източно от Гринуич

Релеф

Предпланински

Климат

Умерено континентален

Води

Водните ресурси включват повърхностни и подпочвени води. Те имат изключително голямо битово и стопанско значение.

Фактът, че градът и общината на която е център, са разположени по поречието на реките Янтра и Росица, обяснява дълбочината на подпочвените води за собствени водоизточници за промишлени нужди, която е от 6 до 12 метра. На територията на Общината са разположени 15 язовира, които са с местно значение.

Градът и останалите 12 селища в района са централното водоснабдени за питейни и битови нужди.

Почви

Алувиално – ливадни

Растителност, животински свят и горско стопанство

Горски фонд

Растителност, която в отделни случаи има уникален характер.

Такъв рядък растителен вид, превърнал се в символ на вечността на града, е божурът.

Наличният горски фонд на общината възлиза на 17 607 хектара.От тях иглолистни 903.4 хектара – 5.13%, и широколистни 15 608 хектара-88.6%. Държавен горски фонд – 16 512 хектара – 93.78% от наличния горски фонд.  Най-разпространени са : иглолисти – бор; широколистни – цер.

Дивечово стопанство

Богата и разнообразна е фауната на Горнооряховска община. Горските масиви и прилежащите райони се обитават от едър дивеч: елен, сърни, дива свиня; дребен дивеч: зайци; пернат дивеч: фазан, яребици; вреден дивеч: вълци, чакали.

Икономика

Община Горна Оряховица има сравнително добре развита икономическа база. Отраслите, които определят микроикономиката в общината са: машиностроене, енергетика, транспорт, производство на строителни изделия и лека промишленост.

Строителството, търговията, химическата промишленост и селското стопанство са другите отрасли, които определят облика на икономиката в общината.

Селско стопанство

Обработваемата земя в Община Горна Оряховица е 195189,474 дка, пасищата са 21 099 дка и горски фонд 37 084 дка.

Основните култури, които се произвеждат са: пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, захарно цвекло, зеленчуци и плодове.

Отглеждат се: едър и дребен рогат добитък, свине и птици

Туризъм

Едни от най-посещаваните туристически обекти са:

– Градски исторически музей – гр. Горна Оряховица

– Къща музей „Асен Разцветников“ – с. Драганово

– Етнографски музей – гр. Долна Оряховица

Любими места за отдих на горнооряховчани са ловният дом и хижа „Божур“, които се намират в землището на града.

Инфраструктура

ТранспортПътна мрежа:
– I клас – 6,224 км (I – 5)
– II клас – 12,468 км (II – 35)
– III клас – 59,690 км
– IV клас – 54,522 кмУлична мрежа:
– Горна Оряховица – 78 км
– Долна Оряховица – 42 км
– села – 267 кмОбщината е с важно геостратегическо положение, тъй като на нейната територия се пресичат важни международни и местни транспортни артерии.

Оста на международния транспортен коридор N: 9 минава през нейната територия (свързва Мала Азия с Източна и Северна Европа през Балканския полуостров). Оста на Хиперборейския път също минава през територията на общината (Албания-Македония-Г. Оряховица-Русе).

Железопътен транспорт – гара Горна Оряховица заема възлово място в жп мрежата на страната. През Горна Оряховица минават две главни железопътни трасета София-Варна и Русе-Стара Загора. Гарата има следните подразделения: товарна и пътническа гари, локомотивно и вагонно депо, ел. и жп секции и др.

На територията на общината е разположено Международно летище Горна Оряховица.

ВодоснабдяванеВсички населени места на територията на Община Горна Оряховица са с централно водоснабдяване и почти напълно изградени водопроводни мрежи.

Г. Оряховица и селищата в западната част на общината (Първомайци, Поликраище, Правда и Крушето) получават вода от язовир „Йовковци“. Останалите селища са с местни водоизточници.

Социална среда

Традиционни културни инициативи / събори, фестивали, конкурси, чествания и др./

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА КАМЕРНИ ТАНЦИ

Националния конкурс за камерни танци се провежда от 1973г. В НК за камерни танци могат да участват състави от всички жанрове на танцовото изкуство:

  • български народни танци;
  • класически балет;
  • съвременни форми на модерен балет

НККТ се провежда в рамките на Майските дни на културата в град Горна Оряховица, свързани с Празника на града – 28 май, на всеки 2 г.

ОБЩИНСКИ ФОЛКЛОРЕН ПРАЗНИК НА НАРОДНИТЕ ХОРОВЕ И ГРУПИТЕ ЗА ИЗВОРЕН ФОЛКЛОР „ПЪРВОМАЙЦИ-2003“

Празникът на народните хорове се за пръв път през 1989 г. Провежда се всяка година в навечерието на народния празник Цветница – на Лазаровден. В него участват самодейни състави /народни хорове, групи за изворен фолклор и индивидуални изпълнители/.

През 2001 година за пръв път бе учредена награда за „Най-добър диригент“ в памет на Ганчо Михов.

Днес Празникът е една от най-интересните традиционни прояви в Културния календар на Община Горна Оряховица.

МАЙСКИ ДНИ НА КУЛТУРАТА

Майски дни на културата. Те обхващат различни по характер изяви:

  • изложби на ученическо творчество;
  • промишлена изложба–базар място на провеждане „Летен театър“ и спортна зала;
  • спортни състезания;
  • лекоатлетическа щафета „Мемориал Мики“;
  • исторически изложби;
  • общински преглед на пенсионерските клубове – първо издание 1998 година. В 2002г бе неговото V –то издание. В него участват състави от 17 пенсионерски клубове с около 340 изпълнители; Място на провеждане „Летен театър“.
  • регионален преглед на старата градска песен „Божури“ – първо издание 1996 г. 2002 година бе неговото VІІ – мо издание. Традиционна проява от майските дни на културата в града ни. Участие в него могат да вземат непрофесионални групи да стари градски песни и индивидуални изпълнители. Прегледът няма състезателен характер. В него освен групи от Община Горна Оряховица, участват и колективи от съседните общини – Свищов, Полски Тръмбеш, Лясковец, Велико Търново, Златарица и др. Провеждат се ежегодно.

МАЙСКИ ХОРОВИ ПРАЗНИЦИ

Хоровите празници се провеждат в рамките на майските дни на културата в Горна Оряховица. Целта на фестивала е популяризиране на хоровото изкуство и българската хорова песен, установяване на професионални контакти между хоровите формации от различни градове.

ПЕТРОПАВЛОВСКИ СЪБОР НА НАРОДНОТО ТВОРЧЕСТВО

През 1993 г. общини Велико Търново, Горна Оряховица и Лясковец възобновиха Петропавловския събор на народното творчество. Съборът се провежда по Петровден в околностите на манастира „Св. св. Петър и Павел“, намиращ се над град Лясковец. В събора могат да вземат участие любителски и професионални колективи за танцово, песенно, инструментално и словесно изкуство от цялата страна, както и индивидуални изпълнители.

МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА ТУРИСТИЧЕСКАТА ПЕСЕН

От 21 до 23 юни 2002 година Горна Оряховица е домакин на Международен фестивал на туристическата песен. Той се провежда в три последователни вечери в летния театър в града ни. Целта му е:
– да популяризира туристическата песен като средство за опознаване и приятелство между любителите на природата от различните страни.;
– да се разширят и задълбочат взаимноизгодните контакти и сътрудничество между сродните организации от България и света;
– чрез природно-географските и културно-историческите дадености да спомогне за утвърждаване на туристическите традиции в района.

РЕГИОНАЛЕН ПРЕГЛЕД НА ДЕТСКИТЕ ЛЮБИТЕЛСКИ СЪСТАВИ

Първа проява на прегледа. Ще вземат участие фолклорни детски състави представящи песенното и танцово изкуство, модерни танци и спортен балет, театрални трупи, вокални групи.

МЕЖДУНАРОДЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ „ВЕЛИКО ТЪРНОВО“ ПРОГРАМА „РАХОВЕЦ“

Международен фолклорен фестивал – общината е съорганизатор на фестивала с Програма „Раховец“. В програмата участват изпълнители от Алжир, Белгия, Канада, Испания, Колумбия, Мексико, Пуерто Рико, Италия , Латвия, Израел, Турция, Гърция.

ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ПРАЗНИК „СЪБУДИ СЕ ЯСНО СЛЪНЦЕ“

Общински детски празник „Събуди се ясно слънце“ – провежда се съвместно с читалище „Съединение –1888“ – село Драганово. Празникът е свързан с творчеството на именития детски писател родом от село Драганово – Асен Разцветников. Талантливи деца, от основните училища в общината, рецитират стихове, пеят, рисуват, представят театрални миниатюри. Място на провеждане – големия театрален салон на читалището.

МЕЖДУНАРОДЕН ЕКОФОРУМ ЗА МИР – ТРАДИЦИОННА ЦЕРЕМОНИЯ „КАМБАНА ЗА ЖИВОТА НА ЗЕМЯТА“

Международен Екофорум за мир – церемония „Камбана за живота на Земята“. През 1986 г. учени и общественици от 32 страни и 12 международни организации, включително и ООН, основават във град Варна световно движение „Екофорум за мир“, удостоен по-късно от ООН с високото звание „Вестител на мира“. Учредена е Асоциация на градовете почетни членове на движението. През 1995г. е първото издание на форума, който включва: изложби, семинари, кръгли маси конференции, концерти. Провежда се всяка година на 24 и 25 октомври. От 1995г. камбаната на манастира „Св. Пророк Илия“, като „Камбана за живота на Земята“ бие тревожно и ежегодно ни кара да се замисляме за бъдещето на планетата.