Регионален отдел “Инспекция за държавен технически надзор” – Северна Централна България

Ресорно ведомство:

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Правомощия:

 • надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
 • надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 • технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 • контрол на качеството на течните горива;
 • метрологичен надзор;
 • оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход.

Услуги:

 • Адрес

  Велико Търново, ул. „Чумерна“ № 1А

 • Телефон

  062/ 627 922

 • Лице за контакт

  ЙОРДАН ЙОРДАНОВ

  Началник