Регионален отдел ”Надзор на пазара” Северна централна България гр. Велико Търново

Ресорно ведомство:

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор

Правомощия:

Наблюдение и проверки на продукти, пуснати на пазара, както следва:

Играчки; електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението; съоръжения по отношение на електромагнитната съвместимост; машини, включително машини за работа на открито по отношение на шума; газови уреди; съоръжения под налягане; съдове под налягане; лични предпазни средства; строителни продукти; радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства; транспортируемо оборудване под налягане; плавателни съдове за отдих; пиротехнически средства; взривни вещества за граждански цели.

 • Адрес

  гр. Велико Търново, ул. „Чумерна“ № 1А, ЕТ 3, стая 7

 • Телефон

  062/654 992

 • Лице за контакт

  Евгени Атанасов

  Началник на отдел