Регионално управление на образованието /РУО/

Ресорно ведомство:

Министерство на образованието и науката

Правомощия:

Управление и контрол на системата на предучилищното и училищното образование. Осъществяване и методическа подкрепа на детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и центровете за подкрепа за личностно развитие в съответната област.

 • Адрес

  гр. Велико Търново, ул.”Арх. Георги Козаров” №1

 • Телефон

  062/ 61 63 14

  Факс: 062/628037

  062/ 63 05 48

 • Имейл

  rio_vt@riovt.org

 • Лице за контакт

  РОЗАЛИЯ ЛИЧЕВА

  Началник