Регионална здравна инспекция /РЗИ/

Ресорно ведомство:

Министерство на здравеопазването

Правомощия:

Провежда дейността по организацията и осигуряването на здравната помощ, осъществява контрол върху болнична и доболнична помощ и организира, ръководи и контролира медицинската експертиза на територията на област Велико Търново.

 • Адрес

  гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ №23

 • Телефон

  062/620 161

 • Лице за контакт

  Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА

  Директор