Районна здравноосигурителна каса /РЗОК/

Ресорно ведомство:

Национална здравноосигурителна каса /НЗОК/

Правомощия:

Осъществява задължителното здравно осигуряване.

 • Адрес

  гр. Велико Търново,

  ул. „Ивайло” № 2

 • Телефон

  062/611 252

  Факс:062/611 202

 • Лице за контакт

  ОРЛИН НИКОЛОВ

  Директор