Отдел „Рибарство и контрол“ – Централен Дунав – Велико Търново

Ресорно ведомство:

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Правомощия:

Осъществява дейностите, свързани с прилагането на политиката в областта на рибарството в рамките на Общата политика в областта на рибарството, държавния надзор, контрола върху риболовните дейности в рибностопански води и обекти, като осъществява и други дейности, възложени й със закон или с акт на Министерския съвет.
Управляващ орган по отношение на средствата от Европейския фонд по рибарство на Европейския съюз (ЕФР на ЕС).

 • Адрес

  гр. Велико Търново, бул. „България“ № 25

 • Телефон

  062/ 600 023

 • Лице за контакт

  Красен Колев

  Началник сектор