Регионална дирекция по горите Велико Търново

Ресорно ведомство:

Изпълнителна агенция по горите

Правомощия:

Регионалните дирекции по горите осъществяват управлението на държавния горски фонд, контрола по изпълнение на дейностите на държавните горски стопанства и държавните ловни стопанства, както и контрола по изпълнение на дейностите в горския фонд – собственост на физически, юридически лица и общини

Услуги:

 • Адрес

  гр. Велико Търново, бул. „България“ № 23,  п.к.83

 • Телефон

  062/620059

  факс: 062/603058

 • Лице за контакт

  инж. НИКОЛАЙ НИКОЛОВ

  Директор