Областна дирекция по безопасност на храните Велико Търново

Ресорно ведомство:

Министерство на земеделието, храните и горите

Правомощия:

Българската агенция по безопасност на храните осъществява официален контрол при условията, по реда и съгласно правомощията, уредени в специалните закони, по отношение на изискванията към:

 • Фитосанитарната дейност, продуктите за растителна защита и торовете;
 • Ветеринарномедицинската дейност, здравеопазването на животните и хуманното отношение към тях;
 • Страничните животински продукти, непредназначени за консумация от човека;
 • Фуражите;
 • Суровините и храните с изключение на бутилираните натурални минерални, изворни и трапезни води;
 • Материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
 • Съответствието на качеството на пресните плодове и зеленчуци със стандартите на Европейския съюз за предлагане на пазара.
 • Адрес

  гр. Велико Търново, ул. „Славянска“ №5

 • Телефон

  062/603156 – Директор

 • Лице за контакт

  Д-Р СТАНИМИР СПАСОВ – ДИРЕКТОР