Български институт по метрология, Главна дирекция „Мерки и измервателни уреди`` – Регионален отдел Русе, сектор Велико Търново

Ресорно ведомство

Български институт по метрология

Правомощия

 1. изпълнение на възложените му функции със Закона за измерванията и други нормативни актове;
 2.  подпомагане органите на държавната власт при осъществяване на техните правомощия по въпроси, свързани с измервания;
 3. провеждане на метрологични изследвания и предоставяне на услуги, свързани с измервания и със средства за измерване, в области от обществен, научен и икономически интерес;
 4. провеждане на дейности по международно признаване на резултатите от извършваните в Република България измервания.
 • Адрес

  Велико Търново, ул. „Чумерна“ № 1А

 • Телефон

  062/630 404

 • Лице за контакт

  БОРИСЛАВ ШЕРЕМЕТОВ

  Началник сектор