Областна дирекция към Държавен фонд „Земеделие“

Ресорно ведомство

Министерство на земеделието, храните и горите

Правомощия:

 1. Изпълнява функции във връзка с дейността на фонда по държавните помощи и предоставяне на целеви кредити;
 2. Финансиране на проекти по ПРСР, Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство“, ПМДР и националната програма по пчеларство
 • Адрес

  гр. Велико Търново, ул. „Н. Габровски“ 71

 • Телефон

  062/61 27 22

  062/61 27 33

 • Лице за контакт

  ЦВЕТАН ИВАНОВ
  ВРИД Директор