Добре дошли в страницата на Сектор „Метрологичен надзор“ – Велико Търново

Ресорно ведомство

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор, Главна дирекция „Метрологичен надзор“, Регионален отдел за Северна централна България – Русе

Правомощия

 1. надзор на пуснати на пазара и/или в действие продукти, попадащи в обхвата на директивите от Нов подход;
 2. надзор на пуснати на пазара строителни продукти; продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на изискванията за екопроектиране; електрическо и електронно оборудване във връзка с ограниченията за употреба на определени опасни вещества и отпадъците от него;
 3. технически надзор на съоръженията с повишена опасност;
 4. контрол на качеството на течните горива;
 5. метрологичен надзор;
 6. оправомощаване и надзор на органи, извършващи оценяване на съответствието на продукти, попадащи в обхвата на директиви от Нов подход;
 7. надзор на язовирните стени и съоръженията към тях.
 • Адрес

  Велико Търново, ул. „Чумерна“ № 1А

 • Телефон

  062/657475

 • Имейл

  Lyudmil.Kulov@damtn.
  government.bg

 • Лице за контакт

  ЛЮДМИЛ КУЛОВ
  инспектор