Национална служба за съвети в земеделието офис Велико Търново

Ресорно ведомство

Министерство на земеделието, храните и горите

Правомощия:

Подпомага осъществяването на трансфера и приложението на научните и практическите достижения в областта на земеделието и хранително-вкусовата промишленост. Обучава, квалифицира специалистите от службата и земеделските производители. Предоставя информационни материали. Извършва агрохимични анализи на почвата и растенията. Предоставя специализирани консултации в различните области на земеделието.

  • Адрес

    гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 2, ет. 2, стаи 210, 211

  • Телефон

    062/63 88 31

  • Лице за контакт

    ДЕЯН ДОНЧЕВ