Регионална дирекция ``Пожарна безопасност и защита на населението`` Велико Търново

Ресорно ведомство

Министерство на вътрешните работи

Правомощия:

Провежда държавната политика по превенция, пожарна безопасност и защита на населението чрез планиране на дейности и контролиране на изпълнението им;

 • Адрес

  гр. Велико Търново, ул. „Никола Габровски“ № 27

 • Телефон

  062/662 221

 • Лице за контакт

  Комисар инж. Красимир Кръстев

  Директор