Териториално звено „ГРАО” Велико Търново

Ресорно ведомство

Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване

Правомощия

Методическо ръководство и контрол на общините в област Велико Търново по ЕСГРАОН и гражданско състояние.

Услуги:

Предоставят се от звената в общинските администрации.

 • Адрес

  Велико Търново,
  пл. „Център“ № 2

 • Телефон

  062/629 931
  062/629 932

 • Лице за контакт

  ПЕНЧО СТАНЧЕВ
  Ръководител