Служба по геодезия, картография и кадастър – Велико Търново

Ресорно ведомство

Aгенция по геодезия, картография и кадастър

Правомощия

Приемане, контрол и поддържане на кадастрална информация в цифров и графичен вид.

 • Адрес

  Велико Търново,
  ул. „Цар Теодор Светослав“ 59

 • Телефон

  062/62 25 36
  062/62 38 89

 • Лице за контакт

  инж. НЕЛИ ОТЧЕВА

 • Уебсайт

  https://cadastre.bg/