Регионална дирекция „Служба по вписванията“ Велико Търново

Ресорно ведомство:

Агенция по вписванията

Правомощия:

 • организиране работата по създаването и поддържането на имотния регистър;
 • осигуряване връзката между имотния регистър и други регистри;
 • осигуряване развитието и техническото усъвършенстване на имотния регистър;
 • създаване и поддържане централен архив в електронен вид на партидите на недвижимите имоти и вписаните актове с приложените към тях документи;
 • администриране на приходите от таксите и глобите, събирани по Закона за кадастъра и имотния регистър.
 • Адрес

  Велико Търново, ул. „Цанко Церковски” №40

 • Телефон

  062/ 601 802

 • Лице за контакт

  ПЕТЪР СУКОВ

  Директор