Областно пътно управление

Ресорно ведомство

Агенция „Пътна инфраструктура“

Правомощия

Областно пътно управление стопанисва и поддържа 935 км републикански пътища на територията на великотърновска област, в т. ч. 153 км първокласни пътища, 142 км второкласни и 639 км третокласни пътища.

Услуги:

Издаване на разрешителни за специално ползване на пътищата:

 • изграждане на крайпътно-обслужващи обекти;
 • рекламни съоръжения;
 • прокопавания на републиканските пътища;
 • съгласуване на проекти за пътни обекти и др.
 • Адрес

  Велико Търново,
  ул. „България“ № 34

 • Телефон

  062/615 327
  062/621 443

 • Лице за контакт

  ИНЖ. ВЕНЦИСЛАВ АНГЕЛОВ,
  Директор

 • Уебсайт

  www.api.bg