Дирекция „Бюро по труда“ – Горна Оряховица

Ресорно ведомство

Агенция по заетостта

Правомощия:

Изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране, обучение на възрастни, както и за извършване на посреднически услуги по заетостта.

 • Адрес

  гр. Горна Оряховица, пл.’Георги Измирлиев“ №4

 • Телефон

  0618/6 01 96

 • Имейл

  dbt.gorna.oryahovitsa@mbox.contact.bg

 • Лице за контакт

  НЕЛИ НИКОЛОВА

  Директор