Териториална дирекция на Националната агенция за приходите Велико Търново

Ресорно ведомство

Националната агенция за приходите

Правомощия

http://www.nap.bg

Услуги:

http://www.nap.bg

 • Адрес

  5000 Велико Търново,

  пл. „Център“ № 2

 • Телефон

  062/617 101/103
  062/625 987

 • Лице за контакт

  ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ,
  Директор