Дирекция „Бюро по труда“ – Павликени

Ресорно ведомство:

Агенция по заетостта

Правомощия:

Изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране, обучение на възрастни, както и за извършване на посреднически услуги по заетостта.

 • Адрес

  град Павликени, пл. „Свобода“ №17

 • Телефон

  0610/ 5 34 63

  0610/ 5 22 62

 • Лице за контакт

  ИЛИЙКА ИВАНОВА

  Директор