Дирекция „Бюро по труда“ – Свищов

Ресорно ведомство:

Агенция по заетостта

Правомощия:

Изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране, обучение на възрастни, както и за извършване на посреднически услуги по заетостта.

 • Адрес

  град Свищов, ул. „Григор Стоянов“ №16

 • Телефон

  0631/ 6 04 69

  0631/ 6 05 36

 • Лице за контакт

  ТАНЯ ГУЦЕВА

  Директор