Дирекция „Бюро по труда“ – Велико Търново

Ресорно ведомство:

Агенция по заетостта

Правомощия:

Изпълнение на държавната политика по насърчаване на заетостта, защита на пазара на труда, професионално ориентиране, обучение на възрастни, както и за извършване на посреднически услуги по заетостта.

 • Адрес

  град Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ № 82

 • Телефон

  062/610 261

 • Лице за контакт

  БОЙКА ГАНЕВА

  Директор