Агенция за държавна финансова инспекция

Ресорно ведомство

Министерство на финансите

Правомощия

Директорът на териториална дирекция на агенцията:

 • възлага със заповед извършването на планови одити в района на действие на териториалната дирекция;
 • възлага със заповед извършването на насрещни проверки във връзка с контролната дейност на териториалната дирекция;
 • назначава вещи лица за контролната дейност на териториалната дирекция;
 • организира и контролира прилагането на методическите указания на агенцията;
 • осъществява дейностите по чл.40 от ЗДВФК;
 • осъществява контрол върху дейността на органите и служителите в териториалната дирекция.
 • Адрес

  5000 Велико Търново,
  ул. „Никола Габровски“ № 24,

 • Телефон

  062/625 496

 • Лице за контакт

  МИЛЕН ПЕНЕВ
  Държавен  финансов инспектор