Териториална дирекция Държавен резерв Велико Търново

Ресорно ведомство

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Правомощия

Организира и контролира заделянето, съхраняването, опресняването, отчитането и опазването на държавните резерви и военновременните запаси в областите: Велико Търново, Габрово, Русе, Търговище, Разград;

Прави предложения за подмяна на държавните резерви и военновременни запаси, съхранявани в собствените бази;

Организира и контролира деблокирането на държавни резерви и военновременни запаси съобразно разпорежданията на председателя на агенцията;

Контролира състоянието на сградния фонд и технологичното оборудване на складовите бази към дирекцията;

Организира извършването на ремонтна дейност на сградния фонд, машините и съоръженията;

Осъществява и други функции, регламентирани с нормативни актове или възложени от председателя на агенцията.

 • Адрес

  5000 Велико Търново,
  ул. „Христо Ботев“ № 86

 • Телефон

  062/616 466
  062/616 450

 • Лице за контакт

  НИКОЛА КОСТАДИНОВ
  Директор