Статистически изследвания Велико търново

Ресорно ведомство

Национален статистически институт

Правомощия

Осъществява възложените държавни функции в областта на архивното дело

 • Адрес

  5000 Велико Търново,
  ул.”Никола Габровски” №61

 • Телефон

  062/628 243
  062/614 512
  062/614 514

 • Лице за контакт

  БОРИСЛАВ БОРИСОВ
  Директор