Българския спортен тотализатор – офис Велико Търново

Ресорно ведомство:

Български спортен тотализатор, Северна централна регионална дирекция

Правомощия:

Да набира парични средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта.

 • Адрес

  град Велико Търново, ул. „Баба Мота“ № 13

 • Телефон

  062/ 623 700

 • Лице за контакт

  Олег Данчев
  Мениджър