Дирекция „Регионален държавен архив” Велико Търново

Ресорно ведомство

Държавна агенция „Архиви“

Правомощия:

Осъществява възложените държавни функции в областта на архивното дело на основание Закона за държавния архивен фонд – издирва, събира, регистрира, обработва, опазва, предлага и предоставя за използване и публикуване архивни фондове и документи.

 • Адрес

  ул.”Читалищна” №2
  5000 Велико Търново

 • Телефон

  062/621 730
  062/627 987

 • Лице за контакт

  ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА
  Директор

 • Уебсайт

  www.archives.government.bg

 • Имейл

  v.tarnovo@archives.government.bg

  I.karailieva@archives.government.bg