Експерт към Министерството на младежта и спорта за области Велико Търново и Габрово

Ресорно ведомство:

Дирекция „Регионална координация и контрол“, ММС

Правомощия:

Подпомага осъществяването на регионалната политика на министерството по отношение на спорта и младежта, като координира дейността с областните администрации, общините и спортните организации.

  • Адрес

    град Велико Търново, ул.“Хр. Ботев“ 15, ст. 305

  • Телефон

  • Имейл

  • Лице за контакт

    ЗОЯ СТЕФАНОВА

    Главен експерт