Областна администрация Велико Търново

Идентификационен код (БУЛСТАТ):
104103739
Идентификационен номер по ДДС:
BG104103739

МОЛ: Людмила Илиева

Адрес:
5000 Велико Търново
пл. Център 2
п.к. 443

Тел./Факс: 062 600464
Тел./Факс: 062 600839
Електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg
Уеб адрес: https://vt.government.bg

Деловодство и извършване
на административни услуги и информация:
стая 201
Работно време:9:00 до 17:30 часа
Работното време на работещите в администрацията:
8 часа дневно с променливи граници от 7:30 до 18:30 ч. с почивка 30 минути, която може да се ползва между 12:00 и 14:00 ч., и с период на задължително присъствие от 10:00 до 16:00 ч.

Бюджетна сметка:
Уникредит Булбанк Велико Търново
BIC: UNCRBGSF
IBAN: BG26UNCR75273141156401

Документи за изтегляне: