П34 Налагане на административни наказания

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Непрекъснато работно време: от 9:00…

Read more

П33 Дейности, свързани с административно–териториални промени на територията на областта

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване Система за електронен обмен на съобщения Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща:…

Read more

П32 Разглеждане на сигнали и предложения по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Заяви по електронен път: Система за сигурно електронно връчване Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg Непрекъснато работно време: от 9:00…

Read more

П31 Проверка и контрол по законосъобразност на актовете и действията на органите на местната администрация.

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Система за електронен обмен на съобщения Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg…

Read more

П30 Проверка и контрол по законосъобразността на актовете и действията на органите на местно самоуправление и местната администрация

Заяви по електронен път: Среда за електронно връчване Система за електронен обмен на съобщения Имейл: governor@velikotarnovo.government.bg Няма образец. Информация за услугата: Правно основание: Орган по предоставяне: Център за административно обслужване: Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ Адрес: 5000 Велико Търново, пл. „Център“ №2, п.к. 443 Телефон/Факс: 062 600 839 Адрес на електронна поща: governor@velikotarnovo.government.bg…

Read more