5 Ремонт на асансьори в административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. Център № 2 в град Велико Търново

: Предмет на обществената поръчка: Ремонт на асансьори в административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. Център № 2 в град Велико Търново Документи и информация за поръчкатаПокана за ремонт на асансьори Дата и време на публикуване: 19.06.2017 г. 17:08

Details

Ремонт на част от покрива между блок 2 и блок 3 на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. „Център“ № 2 в гр. Велико Търново

: Предмет на обществената поръчка: Ремонт на част от покрива между блок 2 и блок 3 на административна сграда – публична държавна собственост, находяща се на пл. „Център“ № 2 в гр. Велико Търново Документи и информация за поръчкатаПокана за ремонт на покрив Дата и време на публикуване:03.07.2017 г. 16:12

Details

Покана за абонаментно сервизно обслужване на ПИС

: Предмет на обществената поръчка: Поддържане и абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна система – централа тип FS7002 и пожарни кранове, както и техническото обслужване, презареждането и хидростатичното изпитване на пожарогасители Документи и информация за поръчкатаПокана за представяне на оферти за поддържане и абонаментно сервизно обслужване на пожароизвестителна система – централа тип FS7002 и пожарни кранове,…

Details

Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност

: Предмет на обществената поръчка: Разработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност Документи и информация за поръчкатаРазработване интернет страница на Областен управител Велико Търново в съответствие с изискванията за институционална идентичност Дата и време на публикуване:24.08.2018 г. 17:38 Писмо до ДАЕУ_OA04-5373_24082018 Дата и време на публикуване:24.08.2018 г.…

Details

РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичните площадки на „КС Лозен“, „ПуС Лозен“ и кранов възел „ПрС Нова Върбовка“ на Обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“ на територията на област Велико Търново

Дата на публикуване: 04.03.2020Дата актуалност: 23.12.2020 РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти – частна собственост, за държавна нужда РМС 116/20.02.2020 г. за отчуждаване на имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на „ПуС Лозен“ и на обслужваща техническа инфраструктура – Пътна връзка към технологичните площадки на „КС Лозен“, „ПуС Лозен“ и…

Details

11-Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент – 11-та

: Предмет на обществената поръчка: Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент Документи и информация за поръчкатаПокана за „Доставка и монтаж на ПВЦ дограма за подмяна на 6 бр. прозорци на ведомствен апартамент“, публикувана на 04.12.2019 г. Дата и време на публикуване: 09.12.2019 г. 17:28 Спецификация Дата…

Details

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) – започнала процедура по отчуждаване на части от имоти частна собственост, за държавна нужда за изграждане на Технологична площадка на пускова станция „

Дата на публикуване: 02.03.2020Дата актуалност: 23.12.2020 Обявление на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) Обява на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС)

Details

О Б Я В Л Е Н И Е на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС)

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  Министерство на регионалното развитие и благоустройството       О Б Я В Л Е Н И Е   Министърът на регионалното развитие и благоустройството, на основание чл. 34а, ал. 3 от Закона за държавната собственост (ЗДС) обявява, че е започнала процедура по отчуждаване на части от имоти – частна собственост, за държавна…

Details

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ

РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ АКТОВЕ ЗА ИЗРАБОТВАНЕ И ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ТЕХНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ           1 Заповед №СА-02-03-1 от14.11.2006 г.  Областно пътно управление Велико Търново Одобряване на ПУП-ПП за обект „Реконструкция и разширение на обект „Път III-407-Стражица-П. Тръмбеш-Свищов от км 80+790,27 до км 92+314,81“ гр. Свищов и с.Хаджидимитрово, община Свищов,…

Details

Изработване

Последна промяна: 20/09/2016 Предмет на обществената поръчка: „Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имот с идентификатор 65766.50.6 /КЕ № 30133/ в…

Details