Заместник областният управител Габриела Шилкова участва в откриването на форум на тема „Иновативно обучение в STEM среда“ в ПМГ „Васил Друмев“. Тя приветства гостите и поздрави ръководството на гимназията за постигнатите високи резултати при въвеждането на иновации в образованието. Заместник областният управител сподели, че STEM центровете са не само модерни кабинети, но и модел на учене, който провокира интереса на учениците да се обучават по природни науки и математика. Съвременната действителност предлага на децата от най-ранна възраст много възможности и предизвикателства в сферата на дигиталния свят. Развитието на науката е изключително динамично и отправя много предизвикателства към образователната система. Вярвам, че с подобни иновативни подходи, децата ще доразвият своята любознателност и креативност.В кръглата маса бяха представени и популяризирани иновативни практики в образователния процес на Гимназията, по компютърна математика, въведение в програмирането на с++ и по информационни технологии. Участниците дискутираха на тема „Ползата за моето училище от STEM центъра“ и кръгла маса „Добри иновативни практики“. Гост на събитието бе Илияна Славова, главен експерт в дирекция „Образование на българите в чужбина и училищна мрежа“ в Министерство на образованието и науката, както и началникът на Регионалното управление на образованието инж. Розалия Личева и Пенка Игнатова, директор на Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт“ в Община Велико Търново.Природо-математическата гимназия е единственото училище в България с възложена от просветното министерство иновативна задача. Тя е свързана с разработване на ново учебно съдържание и нови учебни програми и планове в направленията дигитално предприемачество, изкуствен интелект и киберсигурност, каза директорът на ПМГ Ангел Гушев.