В областна администрация Велико Търново бе проведено заседание на Областен кризисен щаб на област Велико Търново за борба с коронавирус. Областният управител Георги Гугучков откри заседанието, което бе свикано с цел да се анализира имунизационния процес към настоящия момент и набележат мерки за ускоряване на темповете за обхващане на населението с ваксини срещу COVID-19.

Д-р Евгения Недева директор на РЗИ представи информация за имунизационния процес на територията на област Велико Търново:

Преболедувалите към 02.06.2021 г. са 9 615 души, от които 4 431 са над 60 годишна възраст, което представлява 46% от всички преболедували лица в областта.

         Към 00:00 ч. на 02.06.2021 г. в област Велико Търново са поставени общо 35 608 дози (с натрупване), от които през последното денонощие – 527 (Comirnaty – 382; Moderna – 18, AstraZeneca – 111 и Janssen – 16). Със завършен имунизационен цикъл са общо 15 042 лица (с натрупване) от областта. Тези резултати нареждат областта на 11 място в страната, както по поставени дози ваксини, така и по брой лица със завършена имунизация.

         Общо ваксинираните са 18,5 % от населението на област Велико Търново над 18 годишна възраст (192 456 души). От общо ваксинираните, 21 419 лица или 60,2% са на възраст над 60 г. По данни на НСИ в област Велико Търново към 31.12.2020 г. лицата на възраст над 60 г. са 71 485 души. От тях са ваксинирани 21 419 лица (30,0%), а със завършена имунизационна схема са 8 992, което е 12,6%.

         Към 02.06.2021 г. са поставени общо 1 744 дози ваксина на лекари, специалисти по здравни грижи, помощен персонал в лечебни заведения, дентални лекари, фармацевти, от които със завършена имунизационен цикъл са 448 лица.  Предполага се, че сред  медицинските специалисти е достигнат колективен имунитет.

         На територията на област Велико Търново са разкрити 15 временни имунизационни кабинети в лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, и в РЗИ – Велико Търново, в които към настоящия момент се прилагат одобрените от ЕК и България четири (4) ваксини – Pfizer/BioNTech, Moderna, Astra Zeneca и Jansen. Седем (7) от кабинетите са включени в заповед на министъра на здравеопазването за имунизиране на записаните лица чрез електронния портал за ваксинация срещу COVID-19. РЗИ – Велико Търново разполага с достатъчно количества и от 4-те ваксини.

С цел оптимизиране на възможността за ваксиниране срещу COVID-19 на работещи лица, от 25 май 2021 г., всеки вторник, с удължено работно време (от 18:00 ч. до 23:00 ч.) функционира имунизационният кабинет в МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД – Велико Търново (кабинет № 212).

Със заповед на министъра на здравеопазването са определени 6 логистични пунктове и график за получаване на ваксини срещу COVID-19 от общопрактикуващите лекари, по подадена от тях седмична заявка (в РЗИ – Велико Търново, „МБАЛ – Павликени“ ЕООД, МБАЛ „Д-р Димитър Павлович“ ЕООД, ЕТ „Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ – д-р Галина Петкова“ гр. Полски Тръмбеш, ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ –   лекарски кабинет – д-р Магдалена Лафчиева“ гр. Стражица и  ЕТ „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – лекарски кабинет – д-р Нина Титева“ гр. Елена). От 25 май, всяка седмица, от РЗИ – Велико Търново се доставят ваксини в логистичните пунктове, съгласно утвърдения график.

В периода 2 юни – 5 юни 2021 г. работят „зелени коридори“ в РЗИ, МОБАЛ „Д-р Ст. Черкезов“ АД, „Кардиологичен медицински център Велико Търново“ ЕООД и „Индивидуална практика за първична медицинска помощ – лекарски кабинет – д-р Владимирова“ ЕООД – гр. Горна Оряховица.

         По съвместна инициатива на Община Велико Търново, Регионална здравна инспекция, МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ и Специализираната болница за активно лечение по кардиология на 5 юни (събота), за жителите на най-големите квартали на Велико Търново, ще работят „зелени коридори“ за ваксинация в два мобилни пункта: здравен кабинет в СУ „Емилиян Станев“ и Клуб на пенсионера и инвалида в СУ „Вела Благоева“, с работно време от 10,00 до 14,00 ч. Ваксинацията ще се извършва от медицински екипи на двете лечебни заведения.

Областният щаб за борба с коронавирус взе следните решения:

РЕШЕНИЕ 1

Да продължат утвърдените добри практики за ваксиниране на населението  – „зелени коридори“ и имунизация от мобилни екипи от лечебни заведения на лица, живеещи в труднодостъпни и отдалечени райони.

РЕШЕНИЕ 2

Да започне имунизация от мобилни екипи на трудноподвижни лица, съобразно изисканата и представена от общините и РД „Социално подпомагане“ информация.

          РЕШЕНИЕ 3

         Да се предприемат действия за повишаване на обхвата с имунизации на:

– персонал в детски и учебни образователни институции, като за целта РУО – Велико Търново събере информация за броя на имунизираните лица във всяка образователна институция чрез директорите на същите, с оглед установяване в кои образователни институции броят на имунизираните лица е под 50% спрямо общия брой на щатния персонал и причините за това.

– персонал и потребители в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в т.ч. и от резидентен тип.

             РЕШЕНИЕ 4

         Кметовете на общинските администрации да представят на РЗИ – Велико Търново информация за набелязаните от тях действия във връзка с повишаване на обхвата с имунизации на населението в областта, в срок до 09.06.2021 г.