16 училища от областта участваха в конкурс за рисунка -„Фолклорните традиции в моя роден край”170 рисунки на ученици от 16 училища от областта участваха в конкурса за ученическа рисунка на тема, „Фолклорните традиции в моя роден край” в Лясковец. Специалната награда на Областния управител бе връчена на победителя от заместник областния управител Станислав Николов. Специалната награда бе получена от Виктория Костова единадесетокласничка от ПГСАГ „Ангел Попов“ Велико Търново.Целта на конкурса е утвърждаване на фолклорните традиции и специфични обичаи в ценностната система на учениците, приобщаване към местните традиционни празници, запознаване с богатството на българския бит, фолклор и култура. Надпреварата бе организирана от Община Лясковец с подкрепата на Областна администрация – Велико Търново.