Областният управител Георги Гугучков проведе опознавателни срещи с кметовете на общините Полски Тръмбеш, Павликени и Сухиндол. По време на разговорите с Георги Чакъров, Емануил Манолов и Пламен Чернев бе коментирана организацията на изборите, проведени на 4 април, както и подготовката на предстоящите избори. Областният управител каза, че основен приоритет в неговата работа е осигуряване провеждането на честни и прозрачни избори. Той сподели, че друг важен момент на който трябва да се отдели особено внимание е епидемиологичната обстановка и по-конкретно хода на ваксинационната кампания. Според него всеки има право да реши, дали да се ваксинира или не, но никога не трябва да забравяме какво се е случило миналата година, когато заболеваемостта намаляваше, но през есенните месеци ни сполетя втора вълна от заразени с COVID-19. Друг въпрос на който бе обърнато внимание по време на срещите бе организацията и провеждането на кампанията по преброяване на населението. Според кметовете набирането на преброители и контрольори е добре организирано и кампанията ще се проведе без проблеми.Според кметовете, няма пречки в комуникацията с областна администрация и се работи в много добра координация.В срещите се обсъдиха и въпроси от текущ характер, както и организацията и провеждането на предстоящи мероприятия на територията на общината. На разговорите присъстваха Габриела Шилкова и Станислав Николов заместник областни управители, както и секретарите на общини, заместник кметове, председатели на общински съвети и кметски наместници.