Областният управител на Велико Търново Георги Гугучков проведе опознавателна среща с ректора на Великотърновския университет проф. д-р Христо Бонджолов.Той запозна проф. Бонджолов с организацията на работата в администрацията и сподели, че ВТУ е сред вузовете в областта, които градят имиджа на региона. От своя страна проф. Хр. Бонджолов запозна областния управител с историята и успехите на Великотърновския университет. По време на срещата двамата се договориха традиционно доброто сътрудничество между ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и Областна администрация да продължи, като занапред е възможно да се работи и върху редица съвместни инициативи.