Учреденa (дата според нормативен акт): 16.01.2012 г.

Със Заповед № РД 04-6/16.01.2012 г. на Областен управител на област Велико Търново на основание § 1а (2) от Закона за движение по пътищата.

Дейност:

Комисията координира и контролира проблемите по безопасността на движението по пътищата на територията на област Велико Търново, изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки за нейното подобряване

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАЙЛО ЗДРАВКОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ;

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ;

СЕКРЕТАР И ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА: ИЛИЯН ИЛИЕВ – гл. експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.

ЧЛЕНОВЕ:

      ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА:

 1. Комисар Стефан Николов – началник отдел „Охранителна полиция“ при ОД на МВР – Велико Търново;
 2. Гл. инспектор Радостин Върбанов – началник сектор „Пътна полиция“ при ОД на МВР;
 3. Йордан Иванов – началник на Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново;
 4. Инж. Венцислав Ангелов – директор на Областно пътно управление – Велико Търново;
 5. Гл. инспектор Станко Лазов – началник сектор ПГСД при РД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Велико Търново;
 6. Розалия Личева – началник на Регионално управление на образованието – Велико Търново;
 7. Димитър Русев – директор на Областен съвет на БЧК – Велико Търново;
 8. Румен Герджиков – ръководител на звено „Автокомплекс“, Център за спешна медицинска помощ – Велико Търново;
 9. Йорданка Илиева – гл. експерт в отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето“, Регионална здравна инспекция – Велико Търново;
 10. Николай Иванов – прокурор в Окръжна прокуратура – Велико Търново;
 11. Йордан Спасов – управител на СБА – клон Велико Търново;
 12. Проф. Георги Камарашев – зам. кмет на Община Велико Търново;
 13. Ралица Илиева – специалист “Транспортна мрежа“ в отдел „ Строителство и екология“, Община Горна Оряховица;
 14. Йордан Димитров – зам. кмет на Община Елена;
 15. Денчо Тодоров – зам. кмет на Община Златарица;
 16. Инж. Росица Господинова – зам. кмет на Община Лясковец;
 17. Силвия Петрова – гл. специалист „Строителство, пътна инфраструктура и безопасност на движението“, Община Павликени;
 18. Велко Великов – началник отдел „УК и ОМП“, Община Полски Тръмбеш;
 19. Иван Шопов – зам. кмет на Община Свищов;
 20. Стоян Стоянов – гл. специалист КРРДИБД, Община Стражица;
 21. Петьо Русев – зам. кмет на Община Сухиндол.