Учреденa (дата според нормативен акт): 16.01.2012 г.

Със Заповед № РД 04-6/16.01.2012 г. на Областен управител на област Велико Търново на основание § 1а (2) от Закона за движение по пътищата.

Дейност:

Комисията координира и контролира проблемите по безопасността на движението по пътищата на територията на област Велико Търново, изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на движението и приема мерки за нейното подобряване

Състав:

Председател: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

Зам. председател: Ивета Кабакчиева, зам. областен управител на област Велико Търново

Секретар: Илиян Илиев – старши експерт в Дирекция АКРРДС на Областна администрация Велико Търново

Членове:

Представители на:

 1. ОД на МВР – Велико Търново;
 2. ОД на МВР – Велико Търново, Сектор „Пътна полиция”;
 3. Областен отдел „Автомобилна администрация“ – Велико Търново;
 4. Областно пътно управление – Велико Търново;
 5. Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Велико Търново;
 6. Регионално управление на образованието– Велико Търново;
 7. Областен съветна БЧК – Велико Търново;
 8. Център за спешна медицинска помощ – Велико Търново;
 9. Регионална здравна инспекция – Велико Търново;
 10. Окръжна прокуратура – Велико Търново
 11. Община Велико Търново;
 12. Община Горна Оряховица;
 13. Община Елена;
 14. Община Златарица;
 15. Община Лясковец;
 16. Община Павликени;
 17. Община Полски Тръмбеш;
 18. Община Свищов;
 19. Община Стражица;
 20. Община Сухиндол;
 21. СБА Велико Търново.