Учреден (дата според нормативен акт): 06.07.2016 г.

Със Заповед № РД-06-06-01 от 06.07.2016 г. на Областен управител на област Велико Търново

Дейност:

Повишаване на нивото на здравеопазване и подобряване на комуникацията в сферата на здравеопазването на територията на област Велико Търново

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ – Областен управител на област Велико Търново.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Д-Р ЕВГЕНИЯ НЕДЕВА – ДИРЕКТОР НА РЗИ ВЕЛИКО ТЪРНОВО

СЕКРЕТАР: МОНИКА ПЕТКОВА – главен експерт, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“.

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Представител на Регионална здравна инспекция – Велико Търново;
 2. Ръководител на Районна здравноосигурителна каса – Велико Търново;
 3. Председател на РК на Български лекарски съюз – Велико Търново;
 4. Председател на РК на Български зъболекарски съюз;
 5. Представител на РК на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи;
 6. Представител на представителните организации за защита на правата на пациентите;
 7. Управител на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ АД – Велико Търново;
 8. Управител на МБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕООД – Горна Оряховица;
 9. Управител на МБАЛ „Д-р Д. Павлович“ ЕООД – Свищов;
 10. Управител на МБАЛ – Павликени ЕООД;
 11. Представител на Регионален съвет на КНСБ;
 12. Представител на Регионален съвет „Подкрепа”;
 13. Кмет на община Велико Търново;
 14. Кмет на община Горна Оряховица;
 15. Кмет на община Елена;
 16. Кмет на община Златарица;
 17. Кмет на община Лясковец;
 18. Кмет на община Павликени;
 19. Кмет на община Полски Тръмбеш;
 20. Кмет на община Свищов;
 21. Кмет на община Стражица;
 22. Кмет на община Сухиндол.