Учредена (дата според нормативен акт):

На основание чл. 22, ал. 5 от Закона за регионалното развитие с Решение № 4 от Протокол от заседание на Областния съвет за развитие от 23.02.2010 г.

Дейност:

Основните цели и задачи на Постоянна комисия за съвети по земеделието са подобряване координацията между структурите на Министерството на земеделието на територията и областта и ефективното им взаимодействие с Областен управител и неговите експерти по земеделие в съвместната им работа за подпомагане на земеделските кооперации и селскостопанските производители в региона.

Състав:

Председател:СТАНИСЛАВ НИКОЛОВ – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

Секретар и член на комисията:ИЛИЯН ИЛИЕВ – главен експерт, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”

Членове са представители на:

 1. Областна дирекция „Земеделие“ – Велико Търново;
 2. Областна дирекция към Държавен фонд „Земеделие“ – Велико Търново;
 3. Национална служба за съвети в земеделието, Офис Велико Търново;
 4. Регионална дирекция по горите – Велико Търново;
 5. Областна дирекция по безопасност на храните – Велико Търново;
 6. ИАРА, Рибарство и контрол – Велико Търново;
 7. Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството – Велико Търново;
 8. Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол – Велико Търново;
 9. Басейнова дирекция „Дунавски район“ – Велико Търново.
 10. Община Велико Търново;
 11. Община Горна Оряховица;
 12. Община Елена;
 13. Община Лясковец;
 14. Община Златарица;
 15. Община Павликени;
 16. Община Полски Тръмбеш;
 17. Община Свищов;
 18. Община Стражица;