Учредена (дата според нормативен акт):

С Решение № 2 от заседание на ОСР, прието с Протокол от 23.02.2010 г.

Дейност:

Постоянната комисия по туризъм подпомага Областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на националната политика за развитие на туризма на територията на област Велико Търново.

Състав:

Председател: Ивета Кабакчиева, Заместник областен управител на област Велико Търново

Секретар: д-р Цанко Стефанов, главен експерт в дирекция АКРРДС при Областна администрация Велико Търново

Членове:

 1. Областна администрация Велико Търново
 2. Община Велико Търново
 3. Община Горна Оряховица
 4. Община Елена
 5. Община Златарица
 6. Община Лясковец
 7. Община Павликени
 8. Община Полски Тръмбеш
 9. Община Свищов
 10. Община Стражица
 11. Община Сухиндол
 12. РС на БХРА Велико Търново
 13. ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” Велико Търново
 14. Регионален исторически музей Велико Търново
 15. БААТ, ТД „Трапезица” Велико Търново
 16. Туроператорска и туристическа агенция „Интертурс” ООД – Велико Търново
 17. Местен съвет по туризъм, с. Вонеща вода