Учреден (дата според нормативен акт): 15.05.2010 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 22, ал. 1 и 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие

Дейност:

  1. Обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
  2. Оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани с областната стратегия за развитие;
  3. Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други съседни области за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие;
  4. Обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие на територията на областта по предложение на областния управител.

Състав:

Председател: Проф. д-р Любомира Попова, Областен управител на област Велико Търново

Зам.-председател: Ивета Кабакчиева, Зам. областен управител на област Велико Търново

Секретар:    д-р Цанко Стефанов, главен експерт в дирекция АКРРДС

Членове:

1.      Кмет на община Велико Търново;

2.      Кмет на община Горна Оряховица;

3.      Кмет на община Елена;

4.      Кмет на община Златарица;

5.      Кмет на община Лясковец;

6.      Кмет на община Павликени;

7.      Кмет на община Полски Тръмбеш;

8.      Кмет на община Свищов;

9.      Кмет на община Стражица;

10.    Кмет на община Сухиндол;

11.    Представител на общински съвет Велико Търново;

12.    Представител на общински съвет Горна Оряховица;

13.    Представител на общински съвет Елена;

14.    Представител на общински съвет Златарица;

15.    Представител на общински съвет Лясковец;

16.    Представител на общински съвет Павликени;

17.    Представител на общински съвет Полски Тръмбеш;

18.    Представител на общински съвет Свищов;

19.    Представител на общински съвет Стражица;

20.    Представител на общински съвет Сухиндол;

21.    Представител на РС на КНСБ;

22.    Представител на СРС „Подкрепа”;

23.    Представител на Търговско промишлената палата;

24.    Представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България;

25.    Представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България;

26.    Представител на Българска стопанска камара.