Учреден (дата според нормативен акт): 15.05.2010 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 22, ал. 1 и 2 от Закона за регионалното развитие и чл. 64 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие

Дейност:

 1. Обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
 2. Оценява инициативите на общините и на юридически лица с нестопанска цел, свързани с областната стратегия за развитие;
 3. Прави предложения за сключване на споразумения за сътрудничество с други съседни области за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие;
 4. Обсъжда и съгласува действията по осигуряване на публичност и прозрачност на планирането и програмирането на регионалното развитие на територията на областта по предложение на областния управител.

Състав:

Председател: Георги Гугучков – Областен управител

Зам.-председател: Станислав Николов – Заместник областен управител

Секретар: Моника Петкова – главен експерт, дирекция АКРРДС

Членове:

 1. Кмета на община Велико Търново;
 2. Кмета на община Горна Оряховица;
 3. Кмета на община Елена;
 4. Кмета на община Златарица;
 5. Кмета на община Лясковец;
 6. Кмета на община Павликени;
 7. Кмета на община Полски Тръмбеш;
 8. Кмета на община Свищов;
 9. Кмета на община Стражица;
 10. Кмета на община Сухиндол;
 11. Представител на общински съвет Велико Търново;
 12. Представител на общински съвет Горна Оряховица;
 13. Представител на общински съвет Елена;
 14. Представител на общински съвет Златарица;
 15. Представител на общински съвет Лясковец;
 16. Представител на общински съвет Павликени;
 17. Представител на общински съвет Полски Тръмбеш;
 18. Представител на общински съвет Свищов;
 19. Представител на общински съвет Стражица;
 20. Представител на общински съвет Сухиндол;
 21. Представител на РС на КНСБ;
 22. Представител на СРС „Подкрепа“;
 23. Представител на Търговско промишлена палата;
 24. Представител на Конфедерация на работодателите и индустриалците в България;
 25. Представител на Асоциацията на индустриалния капитал в България;
 26. Представител на Българска стопанска камара.