Зам. областният управител Огнян Стоянов с презентация на екофорум за наводненията и участъците с нарушена проводимост в област В. Търново

Презентация на тема: „Наводнения и речни участъци с нарушена проводимост извън урбанизираните територии в област Велико Търново, попадащи в район със значителен потенциален риск от наводнения“ представи заместник областният управител Огнян Стоянов на екологичен форум. Събитието се проведе в община Горна Оряховица и на него се коментира реализирането на проект за подобряване качеството на водата…

Read more

Областният управител Людмила Илиева с инициатива водата от язовир „Александър Стамболийски“ да се ползва за питейни нужди

    Людмила Илиева приветства участниците във форум за подобряване качеството на водата Областният управител Людмила Илиева подема кампания водата от язовир „Александър Стамболийски“ да се ползва за питейни нужди на териториите на две области – Велико Търново и Габрово. В момента 60% от питейната вода във Великотърновски регион се набавя от язовир „Йовковци“, а…

Read more