1 246 956 лв. са предвидени за Великотърновска област по регионалната програма за заетост през 2022 г.

Над 48 млн. лв. са заделени от държавния бюджет за реализация на регионалните програми за заетост през 2022 г., което е 4 пъти повече в сравнение с предходната година. Само за област Велико Търново предвидената сума е 1 246 956 лв., стана ясно по време на комисия по заетостта към Областния съвет за развитие, председателствана…

Read more

Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Хемус“.

Дата на публикуване: 10.05.2022Дата актуалност: 10.05.2022 Обявление за започнала процедура по отчуждаване на имоти и части от имоти – частна собственост, за държавна нужда за изграждане на обект „Автомагистрала Хемус“, на територията на област Велико Търново.

Read more

График за извършване обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново за 2022 г.

Дата на публикуване: 10.05.2022Дата актуалност: 21.10.2022 График за извършване обследванията на язовирните стени и съоръженията към тях на територията на Област Велико Търново за 2022 г. в съответствие с т. 3 от Раздел II на Заповед № ОА04-2850/30.04.2020 г. на Областен управител на област Велико Търново.

Read more