Д-р Пламен Латев получи грамота от Министерството на здравеопазването

Грамота на Министерството на здравеопазването за проявено старание, висок професионален ангажимент, постигнати резултати и съпричастност към имунизационната кампания на Република България срещу COVID-19 бе връчена на общопрактикуващия лекар от Павликени д-р Пламен Латев. Отличието връчи директорът на РЗИ – Велико Търново д-р Евгения Недева. От началото на ваксинационната кампания д-р Латев е имунизирал 2363 лица.…

Read more

Покана за изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имоти с идентификатори: 65766.10.9; 65766.10.10; 65766.18.1; 65766.30.1; 65766.31.30; 65766.31.29; 65766.31.25 и 65766.57.1, всички в землището на гр. Свищов, с обща площ 510279 кв.м.

Изработване на помощни планове, планове на новообразуваните имоти и регистри на имотите към тях, в графичен и цифров вид, на земи, предоставени за ползване на граждани въз основа на актовете, посочени в § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ, както следва: имоти с идентификатори: 65766.10.9; 65766.10.10; 65766.18.1; 65766.30.1; 65766.31.30; 65766.31.29; 65766.31.25 и 65766.57.1, всички в землището…

Read more