Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол

: Предмет на обществената поръчка: Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол Документи и информация за поръчкатаПокана за „Изработване на проект за изменение на кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Сухиндол“ Дата и време на публикуване:04.07.2019 г. 17:28 Разпределение междинен етаж Разпределение трети етаж Дата и време…

Read more