Учреден (дата според нормативен акт): 05.08.2011 г.

Съгласно ПМС № 92/2011 г. и Заповед № РД 04-64/05.08.2011 г.

Дейност:

Областният съвет за сътрудничество по етнически и интеграционни въпроси е орган за осъществяване на консултации, сътрудничество и координация между държавните и местните институции, неправителствените организации с цел формиране и реализиране на националната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси.

Състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ГУГУЧКОВ – ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЯ РАЙКОВА – ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ

СЕКРЕТАР: ИЛИЯН ИЛИЕВ – главен експерт, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”.

ЧЛЕНОВЕ:

 1. Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Велико Търново;
 2. Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Горна Оряховица;
 3. Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Елена;
 4. Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Златарица;
 5. Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Лясковец;
 6. Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Павликени;
 7. Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Полски Тръмбеш;
 8. Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Свищов;
 9. Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Стражица;
 10. Заместник-кмет, отговарящ по етническите и интеграционните въпроси на община Сухиндол;
 11. Ръководител на Регионално управление на образованието – Велико Търново;
 12. Ръководител на Регионална здравна инспекция – Велико Търново;
 13. Ръководител на Регионална инспекция за опазване на околната среда и водите – Велико Търново;
 14. Ръководител на Регионална дирекция за национален строителен контрол;
 15. Ръководител на Регионална служба по заетостта;
 16. Ръководител на Регионална дирекция за социално подпомагане;
 17. Ръководител на Отдел „Статистически изследвания – Велико Търново“;
 18. Ръководител на ОД на МВР;
 19. Ръководител на Областна дирекция „Земеделие”;
 20. Регионален представител на Комисия за защита от дискриминация;
 21. Представител на Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе”;
 22. Представител на сдружение „Рома-Заедно”.