Уважаеми жители на област Велико Търново,
Като областен управител на Област Велико Търново представям на Вашето внимание отчет на дейността в периода 2017-2021 година.
Може да го видите на тази страница.