Областният управител проф. д-р Любомира Попова обсъди въпроси, относно организацията на изборния ден със зам.-министъра на здравеопазването Евгени Григоров.
Областна администрация има разработен план за действие на техническия екип за изборите, обезпечена е работата на РИК Велико Търново, осигурено е помещение за дейността на РИК и второ помещение за провеждане на заседания. Приети са предварителните избирателни списъци от ГД „ГРАО“ и МРРБ и са предоставени на общинските администрации. Проведена е работна среща с представители на РИК – Велико Търново и всички териториални структури имащи отношение по организацията и логистиката в изборния ден. Осъществена е координация с общините във връзка с имунизацията срещу COVID 19 на членовете на техническите екипи и служителите, участващи в изборния процес. противоепидемичните мерки, като всички действия на администрацията във връзка с изборния процес ще бъдат съобразени с дадените указания и препоръки на МЗ“, каза проф. д-р Любомира Попова.
Указанията на министъра на здравеопазването за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, ще се спазват стриктно.
Заместник-министърът каза, че е доволен от организацията и разпределението на помещенията в сградата на Областна администрация, в която след приключване на изборния ден ще постъпват и ще се обработват протоколите от СИК от цялата област.