Областният управител участва в онлайн работна среща с вицепремиера Марияна Николова
Областният управител проф. д-р Любомира Попова днес участва в онлайн работна среща с вицепремиера Марияна Николова, която координира изпълнението на дейностите, свързани с организационно-техническата подготовка на парламентарните избори на 4 април. В срещата, в която участваха всички областни управители, се включи и доц. Ангел Кунчев, главен санитарен инспектор. Темата на работното заседание бе готовността за провеждането на изборите на 4 април.
Бяха обсъдени в детайли указанията на Министерство на здравеопазването за провеждане на изборите в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19. Те са публикувани в страницата на МЗ и всеки може да се запознае с тях. От ключово значение за постигане на целите е спазването на посочените противоепидемични мерки, които са вече известни: правилно носене на защитна маска за лице, която трябва да покрива изцяло носа и устата (от основата на носа до брадичката), от всички участници в изборния процес през целия период; спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес; периодична дезинфекция на ръцете; периодична дезинфекция на контактни повърхности и критични точки в избирателната секция.
На срещата се коментираха мерки и действия по отношение на сградата, в която се намира/т избирателната /избирателните секция/и и избирателната секция (залата или стаята, където се провежда гласуването), мерки и действия по отношение на членовете на секционните избирателни комисии, наблюдатели, кандидати, застъпници на кандидатски листи, упълномощени представители на партии, коалиции и инициативни комитети, представители на средствата за масова информация и друг персонал, въвлечен в изборите, извън посочените лица, като служители на общинска администрация, охрана и др. мерки и действия по отношение на членовете на районните избирателни комисии, както и по отношение на избирателите в избирателната секция и при гласуване с подвижна избирателна кутия и в лечебно заведения за болнична помощ. Специално внимание бе отделено на мерки и действия при преброяване и предаване на бюлетините, обработване на избирателната секция преди и след приключване на изборния ден, както мерки и действия при провеждане на предизборната кампания, които предполагат физическо присъствие на участниците.
Предвид риска, за предаване на вируса чрез капки дихателни секрети и замърсени ръце, е необходимо освен въведените противоепидемични мерки със заповеди на министъра на здравеопазването да се спазват и специални мерки при организиране на предизборни събития – провеждане на предизборните събития на открито; по възможност, провеждане на предизборната кампания чрез различни медии, спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между всички участници; носене на защитна маска за лице, която да покрива носа и устата, от всички участници в събитията, с изключение за времето на изказване при спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. от останалите участници; регулиране на потока и броя на лицата, които пристигат, посещават и напускат мероприятието, разпространението на предизборните агитационни материали да се извършва на щандове за самообслужване; организацията и провеждането на предизборни събития на закрито трябва да са в съответствие с актуалните заповеди на министъра на здравеопазването за провеждане на събития на закрито с масов характер. Не се препоръчва провеждане на кампания от врата на врата, а ако такава все пак се провежда, то влизането в домовете на хората не се препоръчва, а спазването на личната хигиена от участниците е още по-строго необходима.
Указания за провеждане на изборите за народни представители в страната на 4 април 2021 година: